Domači zeliščni liker

Vsako leto je drugačen, glede na zelišča in osnovo žganja, ki jo uporabljamo. Nam je sadjevec bolj všeč od tropinovca, zato preferiramo tega. Rastline  nabiramo čez celo leto v okolici Zreškega Pohorja in namakamo v žganju. Končnemu izdelku dodajo prijetno aromo in odličen okus. Pijača je naravna z 32 % alkohola in 21,9 % sladkorja.

Zaradi različnih želj kupcev polnimo po 1 l ,  0.7 l , 0.5 l ,0.35 l , 0.2 5 l , 0.2 l , 0.1 l , 0.04 l ,0.02 l .

Najboljši je ,če ga pijemo ohlajenega. 

 Home herbal liqueur

It is different each year, depending on the herbs and base spirits, which are used. Fruit spirit is better than spirit of grape marc that is why we prefer this one. We pick herbs across the whole year in the vicinity of Zreško Pohorje and then we soaked them in spirit. To the final product we add a pleasant aroma and an excellent taste. The drink is natural with 32 % of alcohol and 21,9 % of sugar. Due to the different desires of the customers we fill bottles in 1 liter, 0.7 litres, 0.5 litres, 0.2 litres, 0.25 litres, 0.1 liters, 0.04 liters and 0.02 litres. Serve and drink chilled

 Domači liker iz vrtnic

Vrtnico mnogi priznavajo, da je kraljica rož. V srednjem veku so rožno vodo in olje imeli za eno osnovnih zdravil. Mi smo pa naredili iz nje prav poseben okus.Naredili smo doma pridelano žganje, sladkor in cvetove dišečih vrtnic . Nastal je 100 odstotno naraven  sladek  liker, romantičnega okusa z 21,4 % alkohola in  31,8% sladkorja.
 Polnimo :
1 l ,  0.5 l , 0.35 l  ,0.2 l , 0.1 l ,0.04 l, 0.02 l

Najboljši je, če ga pijemo ohlajenega.

 Home made rose liqueur

Many people believe that a rose is the queen of flowers. In the middle ages rose water and oil were considered to be among the essential medicines. We have made a very special taste out of roses using home-produced spirit, sugar and

 flowers of the fragrant roses .The occurrence is 100% natural sweet liqueur, the romantic flavour with 21.4% of alcohol and 31,8% of sugar. We fill the bottles in 1 litre, 0.5 litres, 0.35 liters, 0.2 litres, 0.1 liters, 0.04 liters and 0.02 litres .

Serve and drink chilled.

  Domači borovničevec

Umetnost delanja „borovničk„ so poznali že naši babice in dedki, ki so nam svoje znanje skrbno predali. Tej tradiciji sledi tudi naš domači, 100 % naravni in več kot odlični borovničevec. Sveže nabranim borovnicam dodamo sladkor, čeznje prelijemo malo žganja, vse skupaj pa namakamo tako dolgo, da iz vsake od sestavin nastane božanski okus  z 25% alkohola in 28%. sladkorja.

 Zaradi različnih želj kupcev polnimo po

1 l  , 0,7  l , 0,5 l ,  0,35 l  , 0,2 l  ,0,1 l , 0,04 l  , 0,02 l

Home made Blueberry spirit or »borovničevec«

 

The making of home made blueberry spirit is well known to our grandmothers and grandfathers and we are thankful for the knowledge they have carefully given to us. Following their tradition we make our home made 100 % natural and more than excellent blueberry spirit. We add sugar to currently picked blueberries, pour on it a little spirit and soak it all together as long as each of the components give a divine taste with 28 % of alcohol an 28 % of sugar. Due to different desires of our customers we fill bottles in 1 litre, 0,7 litres, 0,5 litres, 0,2 litres and 0,02 litres.

Brinjeve  jagode namočene v žganju

 

Brinove jagode veljajo za „pozabljeno zdravilo“, ki odpravlja predvsem želodčne težave, zato jih še posebej radi nabiramo in predelamo v  pijačo. Ker pa so naši  likerji sladki, smo se odločili in naredili pijačo brez sladkorja z 30  % alkoholom.

Vsebuje doma pridelano žganje namočeno na brinjevih jagodah..

 Zaradi različnih želj kupcev polnimo :

1 l  , 0,5 l, 0,35 l  , 0,2 l, 0,1l  , 0,04 l , 0,02l.

 Najboljši je, če ga pijemo ohlajenega.

 Juniper berries soaked

  in spirit

Juniper berries are the forgotten cure that eliminates mainly stomach problems and that is why we love to pick them and processed them into the drink. Our liqueurs are usually sweet that is why we have decided to make a drink without sugar and with 30 % of alcohol. This drink contains home made spirit on juniper berries. As for all other liqueurs we fill this drink in bottles of 1 litre, 0,5 litre, 0,2 litre, 0.02 litre. Serve and drink nicely chilled.

                    Tavžentroža

Zaradi zdravilnega učinka smo namočili tudi Tavžentrožo v žganje. Že ime Tavžentroža pove da gre za dobro znano ljudsko zdravilo. Rastlina je predvsem splošno zdravilo za želodčne in črevesne težave. Ima grenek okus, ki traja. Pijača vsebuje 30 % alkohola in je brez sladkorja. Polnimo 0,35 l. 0,1 l in 0,02 l.

                    Centuary

Тавентрожа Due to its healing effect, we also soaked Tavzentrog in brandy. The name Tavzentroz says that it is a well-known human medicine. The plant is mainly a general remedy for stomach and intestinal problems. It has a bitter taste that lasts. The drink contains 30% alcohol and is sugar free. We fill 0.35 l. 0.1 l and 0.02 l.

 

 

 

 

                  Vanilijev liker
Vanilja je dišavna začimba, ki jo pridobivamo iz orhideje,
vrste Vanilla planifolia. Izvira iz Mehike, njeni črno-rjavi dišeči stroki pa veljajo za kraljico vseh dišav. Zaradi vsebnosti vanilje ima naš liker izredno prijeten vonj in sladkoben okus, z 28% sladkorja in 15%  alkohola njegov učinek pa je sladko-pomirjujoč.

 Zaradi različnih želj kupcev polnimo po

 1 l  , 0,5 l,  0,35 l,  0,2 l  ,  0,04  l  , 0,02 l

Najboljši je, če ga pijemo ohlajenega.

                      Vanilla liqueur

Vanilla is a fragrance spice, which it acquired from the orchid species Vanilla planifolia. Originated from Mexico, its black-brown-scented pods are well known as the queen of all fragrances. Because of the presence of vanilla our liqueur has very pleasant smell and a sweet taste, with a 28% sugar and 15% alcohol, its effect is sweet and calming.

Due to the different desires of the customers we fill botlles in 1 litre 0,5 litro 0,2 litres 0,02 litres. Serve and drink chilled.

                     Malinin  liker

Menimo, da le malo ljudi ne mara tega prvovrstnega sadeža vijoličnordeče barve, ki se ponaša z božanskim okusom. V naši žganjekuhi pa smo naredili še korak naprej in sadeže obogatili  z 25 %  žganjem in sladkorjem ter tako ustvarili edinstveno sladko, sadno alkoholno pijačo. 

Polnjeno :1 l  ,   0,5 l   0,35 l  , 0,2 l  0,04 l   , 0,02 l

                     Slivovka

Slivovka je na našem področju eno najbolj priljubljenih žganj, kuhano v pravem kotlu in brez dodatkov drugega sadja, pa velja še za posebej kakovostno. Slivovka je naravna in proizvedena po klasičnem postopku žganjekuhe, zato je izjemno aromatična in prevzame že s svojim polnim, sladkim sadnim vonjem. Slivovka je bistra in prijetnega okusa, kljub 40 odstotkom alkohola pa deluje v ustih blago ter razvaja brbončice. Po grlu steče mehko in ne pušča žgočega ali trpkega priokusa, saj je nežno sadna.

                   Smrečje 

Liker iz smrekovih vršičkov poznamo vsi, ki se občasno sprehodimo do gorskih koč,kjer nam prijazni gostinci ponudijo kozarček

“za zdravje”.

Vemo, da čudovit okus  smerečja pomaga

pri  težavah z grlom .

Domače  in naravno

 je najboljše, zato smo začeli delati 

Smrečje, in mu dodali

28 % alkohola in  nekaj sladkorja.

Polnimo 0,2 lirov.

Domača viljamovka

 

Omenjena sorta je bila znana že v 18. stoletju. Plod je srednje velik, njegovo meso pa sočno, izredno okusno, z značilno muškatno aromo. Viljamovka je odlična za uporabo in predelavo v najboljše žganje, ki ga dobimo s kuhanjem.Žganjekuhi Vahter smo tako pričeli  destilirati tudi žganje iz viljamovke z 40% alkohola.

Zaradi različnih želj kupcev polnimo

 0,5 l ,  0,35  l 0,2 l  0,04 l   , 0,02 l

          Kuzjok

Začeli smo destilirati tudi domači viskiy iz 40% alkohola. Žganje iz rozin starano 2 leti v hrastovem sodu z kavnimi zrni in vanilijevim sladkorjem.

Zaradi različnih želj kupcev polnimo 0,7 l  ,  0,35 l ,   0,2 l ,  0,1 l  in 0,02 l.

       Zeliščni GIN

Domači gin je narejen iz dvakrat žganega brinjevca z dodanimi štirimi  zelišči in citrusi  ima  40% alkohola. 

Polnimo : 0,7 litra in 0,2 litra

       Orehovec

Domači sadjevec v njega namočeni orehi z citrusi in vanilij.

Polnimo : 0,7 litra ,   0,2 litra  , 0,1 liter in 0,02 litra

                Raspberry liqueur

We believe that only a few people doesn't like this excellent fruit purple-red colour, which is equipped with a divine taste. In our spirit distilling we have made another step forward and enriched this great fruit with 25 % of spirit and sugar, and so created a unique sweet, fruity alcoholic drink.

Filled in 0,5 litres, 0,2 litres and 0,02 litres.

                           Slivovitz

Plum is in our area one of the most popular spirits, cooked in a real cauldron and without additives and other fruit, as is true for particularly high quality. Slivovitz is natural and produced by the conventional process of brandy, so it is very aromatic and has taken over its full, sweet fruity aroma. Slivovitz is a clear and pleasant, despite the 40 per cent alcohol acts in the mouth goods and pampers the palate. Throat starts soft and leaves no burning or bitter aftertaste, as it is gently fruity.

                    Spruce liqueur

 Spruce buds liqueur know all of us

 who seldom walk to the mountain huts, where friendly waiters usually offer

a glass “for your health”.

Everybody is aware of the wonderful taste of spruce which helps against problems of throat.

Domestic and natural is the best for us, so we started making spruce liqueur

 adding 28 % of alcohol and some sugar.

We fill bottles of 0.2 litres.

Williams  pear  spirit

 

The above-mentioned variety of pear was already known in 18th century. The fruit is medium-large, its meat is juicy, extremely tasty, with a characteristic muscat aroma.Williams pear is excellent for using and processing in the best of spirits, which you get by boiling. In our spirit distilling Vahter, we began to distill spirit of Williams pear with 40% alcohol.

Due to the different desires of our customers we fill bottles in 0,5 litres, 0,2 litres and 0,02 litres.

         Kuzjok


We started to distill domestic viskiy from 40% alcohol. Raisin spirits aged 2 years old in an oak barrel with coffee beans and vanilla sugar.
Due to the different wishes of our customers, we fill up  0.7 l, 0.35 l, 0.2 l, 0.1 l and 0.02 l.

      Herbal GIN

         Orehovec

We fill bottles of   0,7 litra,

0,2 litra,  0,1 liter in 0,02 litra